moshi moshi monaco

Nigiri Tai

Daurade.

8,00 


Allergens

Fish, Gluten


Privacy Preference Center