moshi moshi monaco
Gyozas

5 Chicken Lemongrass Gyozas

Chicken ravioli. lemongrass. ponzu.

26,00 


Allergens

Fish, Gluten


Privacy Preference Center