Showing all 10 results

Nigiri à la crevette

Nigiri Ebi

9,00 
Nigiri au sériole

Nigiri Hamachi

13,00 
Nigiri œufs de saumon

Nigiri Ikura

16,00 
Nigiri au thon

Nigiri Maguro

11,00 
Nigiri au saumon

Nigiri Shake

10,00 

Nigiri Susuki

10,00 
Nigiri à la daurade

Nigiri Tai

8,00 

Nigiri Toro

22,00 
Nigiri à l'anguille laquée

Nigiri Unagi

12,00 
Nigiri au boeuf de wagyu

Nigiri Wagyu

27,00